Dokumenta


Osnovna dokumenta


  • ODLUKA O KUPOVINI GARAŽNIH RAMPI ZA ZAJEDNIČKU GARAŽU OBJEKATA CDE 1-2021 Download
  • PRAVILNIK O KONTROLI USLASKA VOZILA U GARAZU Download
  • PRAVILNIK O UPRAVLJANJU, KORISCENJU I ODRZAVANJU SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA ULAZIMA (LAMELAMA) Download
  • SPECIFIKACIJA USLUGA ODRŽAVANJA ZA C, D, E Download
  • PRAVILNIK O PROCEDURI I USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE BASTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA Download
  • PRAVILNIK O UPRAVLJANJU, KORISCENJU I ODRZAVANJU SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA VOZILIMA GARAZI Download
  • OBAVESTENJE STANARIMA O UVEDENIM PROCEDURAMA U GARAZI Download
  • PROCEDURE ZA PREREGISTRACIJU TAGOVA ZA PRISTUP ULAZIMA ZGRADA I GARAZI Download