Nova pravosnažna presuda za NKOSK


11/11/19 8:47:12 AM Udruženje Zemunske Kapije17.10.2019. godine doneta je druga pravosnažna presuda za NKOSK. Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je pravosnažnu presudu kojom je poništena odredba o naplati provizije za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije NKOSK. Sa tom presudom, potvrđena je još jednom i nezakonitost naplate troška obrade kredita, saopštili su iz Udruženja bankarskih klijenata "Efektiva".

Banka ovom dužniku, članu Efektive, mora da vrati 43.000 dinara na ime naplaćenih troškova obrade, kao i 160.000 dinara na ime naplaćene premije osiguranja kod NKOSK. Ti iznosi će biti udvostručeni zateznom kamatom.

Podsetimo, prvom pravosnažnom presudom od 14.11.2018. godine, koju je doneo Viši sud u Beogradu, potvrđena je prvostepena presuda trećeg osnovnog suda, po kojoj banka nije imala pravo da odvojeno od kamate naplati proviziju za osiguranje kredita kod NKOSK, podjednako kao i trošak obrade kredita.

Članom 1065. Zakona o obligacionim odnosima, predviđeno je da banka sve troškove plasiranja kredita mora da ukalkuliše u kamatu, pa tako i trošak osiguranja kod NKOSK.

Izvor: efektiva.rs


Pratite nas na:


- NZK Forum
- NZK Facebook
- NZK Twitter