Najava dezinsekcije i deratizacije za objekte CDE


5/18/21 6:24:27 PM adminObaveštavamo stanare objekata C, D, E da će se u petak 21.05.2021. godine od 09:00 časova vršiti dezinsekcija i deratizacija svih devet ulaza i zajedničke garaže.

Od strane CSI Stambeno, upravnicima je dostavljena kompletna dokumentacija podizvođača koji će vršiti gore navedenu uslugu i to:

- Rešenja nadležnih ministarstava,

- Sertifikate o ispunjenosti standarda,

- Bezbednosni list sredstava koja će se upotrebljavati prilikom vršenja dezinsekcije i deratizacije.


Pratite nas na:


- NZK Forum
- NZK Facebook
- NZK Twitter