Ugrožavanje bezbednosti stanara od strane Građevinske direkcije Srbije i International Property Management-a


6/1/21 7:27:53 AM adminKako smo već ranije pisali, bahatost investitora Građevinske direkcije Srbije i podizvođača za usluge tekućeg održavanja dela parcele kompanije International Property Management  i dalje traje.

Kako su upravnici stambenih zajednica za vikend nezvanično saznali, za ponedeljak 31.05.2021. godine je bila spremna naredba kojom se podizvođaču za obezbeđenje objekata G, H i F "ELS Security" nalaže da od ponedeljka 31.05.2021. godine onemoguće pristup TK centru (tehnička prostorija za obezbeđenje i monitoring) službi obezbeđenja "Zaštita Sigurnost" koja obezbeđuje objekte C, D i E.

Sled dešavanja

Juče ujutru, u 08:00 časova, prilikom primopredaje smene obezbeđenja za C, D, E od strane "ELS Security" pokušana je zabrana pristupa TK Centru. Nakon desetak minuta razgovora od strane upravnika i predstavnika "CSI Stambeno", pripadnicima obezbeđenja "Zaštita Sigurnost" ipak je omogućen ulaz.

Nakon samo 15 minuta, ponovo je stigla naredba za sprečavanje pristupa TK Centru i informacija da "ukoliko nekom nešto nije jasno, obratite se Građevinskoj direkciji Srbije."

Od strane firme koja vrši poslove tekućeg održavanja za objekte C, D, E, upućen je zvaničan dopis Građevinskoj direkciji Srbije u kome je zatražena potvrda informacije o zabrani pristupa TK Centru.

URGENT! zabrana pristupa obezbedjenju
1 порука

[email protected] <[email protected]> 31. мај 2021. 09:16

Poštovani,

Radnici firme ELS trenutno angažovani u smeni na objektu ZK sada su nas telefonom obavestili da imaju usmeni nalog svojih predpostavljenih iz firme IPM da spreče prisustvo radnika obezbeđenja koga su angažovale zgrade Šumadijska 5-21, a da se mi obratimo Vama „ako nam nešto nije bilo jasno“. Napominjemo da smo sličnu informaciju – da imaju nalog svog koordinatora da ne dozvole ulaz obezbeđenju koga su angažovale zgrade Šumadijska 5-21, dobili preko vikenda, da smo danas bili na lokaciji, tražili pismeni nalog ovlašćenog lica, pojasnili radnicima deo pravnih posledica takvog ponašanja i da je radnik obezbeđenja ELS dobio nalog svog predpostavljenog da „dozvoli“ ulaz radniku našeg obezbeđenja.

Molimo za hitnu potvrdu informacije da li ste Vi naložili/odobrili zabranu pristupa radnika obezbeđenja firme „Zaštita sigurnost“ koju su na poslovima obezbeđenja i nadzora PP sistema angažovale SZ Šumadijska 5, Šumadijska 7, Šumadijska 9, Šumadijska 11, Šumadijska 13, Šumadijska 15, Šumadijska 17, Šumadijska 19, Šumadijska 21.

Očekujemo Vaš hitan odgovor.

S poštovanjem

CSI Stambeno

Svetlana Subašić

Nakon celodnevnog ćutanja Građevinske direkcije Srbije, kao i direktora Mirka Petrovića, do upravnika stambenih zajednica oko 17:00 časova ponovo stiže informacija da će prilikom nove primopredaje smene, po svaku cenu biti sprečen ulazak obezbeđenja objekata C, D, E u prostoriju TK Centra.

U 18:00 časova ispred TK Centra, stigli su upravnici stambenih zajednica predtsvnicima "CSI Stambeno", kao i stanari naselja Zemunske Kapije. Dočekani su od strane službe obezbeđenja "ELS Security" kao i njihovim koordinatorom.

Koordinator "ELS Security-a" prisutnima se obratio rečima, da je "ELS" dobio nalog da od ponedeljka onemogući pristup TK Centru bilo kome ko nije zaposlen u "International Property Management-u (IPM)". Na pitanje upravnika i "CSI-a" na koji način će sprečiti ulazak službe obezbeđenja, koordinator "ELS-a" odgovorio je da će u slučaju potrebe ulazak sprečiti i PRIMENOM FIZIČKE SILE, naokn čega je upozoren na moguće pravne posledice njegovog postupanja.

Nakon toga, zatražen je na uvid nalog kao i ime osobe koja je potpisala isti. Koordinator "ELS-a" dao je na uvid mejl upućen i potpisan od strane Radmile Đerić predstavljene od koordinatora "ELS-a" kao direktorke "IPM-a" iako je u mejlu potpisana kao komercijalista?!

Od koordinatora "ELS-a" zatraženo je da se "direktorka" Radmila Đerić pozove telefonom i da joj se uputi poziv za dolazak u naselje Zemunske Kapije, kako bi prisutnima obrazložila na osnovu čega i na osnovu kojih ovlašćenja je uopšte mogla izdati takvu naredbu. 

Radmila Đerić nakon poziva za dolazak, odbija isti i naređuje?! koordinatoru "ELS-a" da pozove policiju, sa čime su se prisutni saglasili.

Nakon dolaska patrole policije, koordinator "ELS-a" izneo je svoju verziju događanja nakon čega su predstavnici "CSI Stambenog" i upravnici stambenih zajednica detaljno obrazložili činjenice povodom nastalog problema. Policijski službenici zatražili su od "ELS-a" uvid u mejl sa naredbom g-đe Đerić iz "IPM-a" i zatražili od koordinatora da istu pozovu kako bi došla u naselje. G-đa Đerić je isto odbila uz konstatovanje policijskih službenika da ukoliko ne dođe, biće pozvana u policijsku stanicu.