Mesečni izveštaj sistema redovnog održavanja za objekte C, D, E - septembar 2021.


10/18/21 2:47:06 PM adminKroz mesečni izveštaj sistema redovnog održavanja dela parcele za objekte C, D i E koji možete preuzeti ispod teksta, navedene su sve aktivnosti iz ugovorene dinamike a koje su sprovedene u junu mesecu, odnosno izveštajnom periodu od 01.09. do 30.09.2021. godine.

U toku izveštajnog perioda počelo se sa radovima u garaži na zameni cevi koje su bile neadekvatne. Aqua stil group je izvodjač radova. Sve vreme radova segmentirano se isključuje voda stanarima. Radi se parcijalno, jedna po jedna lamela.

Opširnije u izveštaju ispod.

Mesečni izveštaj održavanja za objekte CDE - septembar 2021 - preuzimanje


Pratite nas na:


- NZK Forum
- NZK Facebook
- NZK Twitter